Kanada Aile Ziyareti Vizesi

Kanada Aile Ziyaret Vizesi

Kanada'yı ziyaret edecek Umuma Mahsus Pasaporta hamili T.C. vatandaşları, seyahat niyetine göre vize türünü belirlemelidir. Kanada'da yaşayan aile bireylerini, arkadaşını veya akrabasını ziyaret etmek isteyen kişilerin müracaatta bulunması gereken vüze türü Aile Ziyaret vizesidir. Kanada aile ziyaret vizesi müracaatında bulunan kişi Kanada'da yaşayan yakınından temin ettiği davet mektubunu Kanada Konsolosluğuna ibraz edeceği başvuru dosyasına eklemelidir. 

Türkiye’de ikamet izni sahibi üçüncü ülke vatandaşlarının Kanada kısa süreli vize başvuruları yaklaşık bir ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

Son 10 yıl içinde Kanada’ya seyahat etmiş veya ABD vizesine sahip olanlar Kanada vize başvurusunda bulunabilir. ABD vizesinin geçerliliği sona ermiş, fakat son on yıl içinde giriş çıkış yapmış olan kişileri de kapsamaktadır. Pasaportta ülkeye giriş-çıkış kaşesinin gözükmesi şartı bulunmaktadır. Bu vize Can+ sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerlidir. Bu durumda Kanada vizesi başvuruları 5 çalışma günü içerisinde sonuçlanmaktadır.

Kanada başvurularında başvuru formu ve aile bilgi formu gibi iki farklı form bulunduğundan dolayı tekmil nüfus kayıt örneğini başvuru evrakları arasında bulunmalıdır.

Kanada T.C. vatandaşlarından transit vize isteyen ülkelerden biridir. Kanada üzerinden  başka bir ülkeye geçiş yapacaklar seyahatlerine başlamadan önce transit vize temin etmelidirler.

Kanada Aile Ziyareti Vizesi Gerekli Evraklar Nedir?

1- Pasaport

Kanada Aile Ziyareti Vize başvurularında geçerliliği kabul edilen pasaportun özellikleri; Vize başvuru tarihinden ileriye doğru en az 6 ay geçerlilik süresine sahip ve son on yıl içerisinde çıkarılmış geçerli pasaportun en az iki adet boş vize sayfası bulunmalıdır.

Pasaportun 1., 2., 3., 4. sayfa ve kimlik bilgilerinin bulunduğu son sayfa ile Temdit sayfaları ve ayrıca pasaportta daha önceden alınmış Schengen, A.B.D , İngiltere , İsviçre vizeleri varsa fotokopileri gerekmektedir

2- Kanada Vize Başvuru Formu ve Aile Bilgi Formu

Önemli Not: 18 yaşaltının Aile Bilgi Formunu doldurmasına gerek yoktur!

DİKKAT!  Doğum yeri bilgisinin pasaporttaki ile aynı olmasına ve pasaportun numarasının kodlanması esnasında hiç boşluk bırakılmamasına dikkat edilmelidir. E-mail adresinin yazılması zorunludur. Formun doldurulması esnasında yapılan hata, formun tekrar baştan doldurulmasını gerektirir. Bunun sebebi girilmiş olan bilgilerin bir barkoda yansıtılmış olmasındandır. Bilgi hatalıysa barkodda hatalı olacaktır.

3-Biometrik Fotoğraf

Kanada Aile Ziyareti Vize başvurusunda kullanılan fotoğrafın standartları: 35x45 ölçülerinde, 2 adet, beyaz  arka fonlu ve son 3 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır. Pasaportta başka bir vizenin alınması için kullanılmamış olması gereklidir.

4-Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Kanada Aile Ziyareti Vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi

5-Kanada Aile Ziyareti Vize Talep Dilekçesi

Kanada Konsolosluğu’na hitaben, antetli kağıda, İngilizce ya da Fransızca olarak yazılmış; seyahatin amacı, seyahat tarihleri, seyahatin sponsoru ve vize süresinin bitiminde ülkeden ayrılma taahhüdü içeriğinde belirtilmelidir.

Kanada Aile Ziyareti Vizesi işlemi yapan kişi şirket veya kurum çalışanı ise; başvuru sahibinin bağlı bulunduğu Kurum/Şirket yetkilisi tarafından, Kanada Konsolosluğu’na hitaben İngilizce yazılmış, antetli kağıda; - başvuru sahibinin görevi, maaş bilgisi, izinli olduğu seyahat tarihleri, seyahatin kim tarafından finanse edildiği ve görevine tekrar geri döneceği taahhüdünü içeren bir izin dilekçesi, imzalı ve kaşeli olarak hazırlanmalıdır.

Kanada Aile Ziyareti Vizesi işlemi yapan kişi şirket sahibi ise; Kanada Konsolosluğu’na hitaben, şirketinin antetli kağıdına seyahat planını, amacını ve şirketteki ortaklık/pozisyonunu anlatan bir dilekçe olmalıdır.

Kanada Aile Ziyareti Vizesi başvurusu yapan kişi öğrenci ise; seyahatine sponsor olan ebeveyninden, seyahatin detaylarını ve seyahatin tüm masraflarının karşılandığına dair bir dilekçe sunulmalıdır. Öğrenciye sponsor olan ebeveynin iş evrakları ve ekonomik durumu da dilekçeye eklenmelidir. Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tam tekmili vukuatlı nüfus kayıt örneği ve anne-babanın evlilik cüzdanı fotokopisi dilekçeye eklenmelidir.

Öğrenci reşit değil ise; 3. şahısla Kanada’ya seyahat ediyorsa; Kanada Aile Ziyareti Vizesi Talep Dilekçesi ile birlikte anne ve babadan noter tasdikli İzin Belgesi (Muvafakatname) aslı. 

Kanada Aile Ziyareti Vizesi başvurusunda bulunan kişi ev hanımı ise; başvuru sahibine seyahat masrafları için eşi sponsor oluyorsa, seyahat planını ve seyahatin sponsoru olduğunu açıklayıcı Kanada Aile Ziyareti Vizesi Talep Dilekçesi’ne ek olarak sponsor kişinin mali ve mesleki evrakları ile birlikte sunulmalıdır.

6- Kanada Aile Ziyareti Vize Davetiyesi

Kanada’da yaşayan aile bireyi veya akraba tarafından yazılmış İngilizce Davetiye; seyahat planını detaylı anlatan bir mektup formatında yazılmalıdır. Davet eden kişinin kişisel ve iletişim bilgileri ile birlikte, davet ettiği kişi ile akrabalık derecesi, davetlinin kişisel bilgileri belirtilmelidir. Seyahatin amacı, masrafların nasıl karşılanacağı, ziyaretin tarihleri ve konaklama bilgilerine yer verilmelidir. Kanada’daki ailenin detaylı bilgisi ve evinde beraber yaşadıkları kişilerin detaylı bilgisi de belirtilmelidir. Orijinal.

Kanada Vatandaşlık Kartı/ Oturum Kartı fotokopisi ile birlikte.

7-Finansal Durumu Gösteren Belgeler

Kanada Konsolosluğu/Elçiliği, Kanada seyahat masrafları karşılığı bakiyenin banka hesabında teminatını; başvuru sahibinin şahsi banka hesabında EURO/TL veya USD karşılığı olarak göstermelidir.

Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü fotokopisi- son 3 aylık hareketleri içeren, güncel, banka yetkilisi tarafından kaşeli-imzalı hesap ekstresi ve ekinde banka yetkilisinin imza sirküleri mutlaka bulunmalıdır.

Kanada Aile Ziyareti Vizesi işleminde bulunan kişinin son 3 aylık maaş bordroları, bağlı bulundukları Kurum tarafından kaşeli ve ıslak imzalı bir şekilde hazırlanarak, sunulmalıdır.

Kanada Aile Ziyareti Vizesine başvuran kişi emekli ise; emekli maaşının son 3 aylık maaş hesap dökümü gösterilmelidir. Varsa, emekli kişinin emeklilik kartının önlü-arkalı fotokopisi.

Ayrıca, tapu, araç ruhsatı, kredi kartı ekstreleri ile kira gelirlerini belgelemeleri önemlidir.

8-İş/Meslek Durumuna İlişkin Belgeler:

Kanada Aile Ziyareti Vizesi başvuru işlemlerinde bulunacak kişilerin bağlı bulundukları Kurum/Şirkette çalıştıklarını gösteren belgeler; SGK İşe Giriş Bildirgesi -başvuru sahibi çalışmakta olduğu şirkette çalışma süresi 1 yıldan az ise; bundan önceki çalıştığı firmadan bu belgeyi almalıdır.

SGK Hizmet Dökümü ve bağlı bulunulan kurum/şirketten alınacak,  antetli kağıda yetkili kişi tarafından, kaşe ve ıslak imzası bulunan Görev Belgesi veya İşveren İzin Belgesi-imzalı ve kaşeli.

Varsa, Görev Kimlik Kartı’nın fotokopisi.

Kanada Aile Ziyareti Vizesi başvurusu yapan kişi şirket sahibi ise; şirketinin kuruluşu yeni tarihli olması durumunda; daha önceki işle ilgili belgeleri hazırlamalıdır.

Kanada Aile Ziyareti Vizesi için başvuru yapan kişi çiftçi ise;  Bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi aslı ve fotokopisi.

Kanada Aile Ziyareti Vizesi işlemlerini yapan kişi öğrenci ise; Güncel tarihli  Öğrenci Belgesi aslı ve fotokopisi. .

Kanada Aile Ziyareti Vizesi için başvuru sahibi Avukat-Doktor-Eczacı-Diş Hekimi-Mühendis ise; mesleği ile ilgili Oda Kaydı yada Meslek Kimlik Kartı ibraz edilmelidir. 

9- Kanada Aile Ziyareti Vizesi işlemi için başvuru sahiplerinin bağlı bulunduğu şirkete ait sunmaları gereken resmi evraklar:

İmza Sirküleri fotokopisi- Kanada Aile Ziyareti Vizesi işleminde bulunan kişinin çalıştığı şirkette  imza atma yetkisi olan kişinin ibrazı adına sunulmalıdır

Vergi Levhası fotokopisi – şirketin bulunulan yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı

Ticaret Sicil Gazetesi- Kanada Aile Ziyareti Vizesi işleminde bulunan kişinin bağlı bulunduğu şirkette isim ve unvan değişikliğini göstermesi bakımından önemlidir.

Faaliyet Belgesi- 3 aydan eski tarihli belgeler kabul edilmemektedir. Orijinal

10- Seyahat Planını Destekleyici Belgeler

Kanada Aile Ziyareti Vizesi için hazrlanan başvuru dosyası içinde yer alması gereken seyahat rezervasyonları; ulaşım ve konaklama planlarını onaylayıcı seyahat belgelerinin sunulması zorunludur.

Otel rezervasyonu- Seyahat edecek kişi adına düzenlenmiş olmalıdır. Uçak bilet rezervasyonu- gidiş-dönüş uçak bilet rezervasyonu, seyahat tarihlerini desteklemelidir.

ÖNEMLİ UYARI: Kanada Aile Ziyareti Vizesine başvuruda bulunmak isteyen kişilerin bu sayfada yer alan bilgileri dikkatli bir şekilde okumaları rica olunur. Bu sayfada yer alan bilgiler ve talimatlar,başvuru dosyanızı olabildiğince doğru ve tam bir şekilde hazırlamanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Kanada Konsolosluğu veya Kanada Büyükelçiliği’ne vize müracaatında, eksik veya yanlış belgelerin teslim edilmesi sebebiyle doğabilecek  gecikme veya reddedilme riskini azaltmayı amaçlamaktadır.

Duyurular

Kanada'ya Vize İle Nasıl Giriş Yapılır?

Kanada Seyahati Gerçekleştireceklerin Bilgisine   Seyahat Belgesi (Pasaport) üzerinde basılı geçerli Kanada Vizesi olması, Kanada ü...
2023-08-09 16:58:56

Kanada Öğrenci Vizesi ile Sınır Kapısından Geçiş Şartları

Kanada’ya eğitim amaçlı gidecek olan öğrenciler, Kanada sınır kapılarında, Kanada gümrük görevlileri (CBSA Officer) tarafından karşıl...
2023-08-09 16:58:24

Kanada Konsoloslukları Noel ve Yeni Yılda kapalı olacak

Türkiye’de hizmet veren Kanada temsilcilikleri Türkiye ve Kanada’nın resmi tatil günlerinde kapalı olmasından ötürü hizmetlerine devam ed...
2023-08-09 16:57:44

Kanada Elektronik Seyahat İzin Belgesi (eTA) Dönemi Başlıyor!

Kanada seyahati sırasında seyahat amacını kanıtlayıcı belgelerin, kimlik belgesi, Kanada vizesi olan ve geçerliliği en az 6 ay süreli olarak...
2023-08-09 16:57:31
Tüm Duyurular