Kanada Öğrenci Vizesi ile Sınır Kapısından Geçiş Şartları

Kanada’ya eğitim amaçlı gidecek olan öğrenciler, Kanada sınır kapılarında, Kanada gümrük görevlileri (CBSA Officer) tarafından karşılanmaktadır. 

CBSA yetkilileri Kanada’ya giriş yapmak isteyen öğrencilerden, Kanada’ya seyahat amacını belirten evrakları göstermelerini belirtirler. Kişi adına düzenlenmiş geçerli bir pasaport ile, Kanada öğrenci vizesi başvurusu yapılan Kanada Konsolosluğu vize ofisinden verilen Okuma İzni Onay Belgelerinin birlikte sunulması önem taşımaktadır. CBSA görevlisi ancak bu belgeler yardımıyla Kanada Okuma İznini (Study Permit) düzenleyebilmektedir. Okuldan gelen Transkript Belgesi (Okul Kabul Belgesi) veya Kabul Mektubu sunulması gereken evraklar arasında mutlaka bulunmalıdır. Kanada’da öğrenim süresince ihtiyaç duyulan maddi kaynağın ibrazı da gerekmektedir. Kanada Öğrenci Vizesi başvurusunda sunulan Kanada Davet Mektubu ve diğer resmi evrakların da, Kanada’ya giriş yapacak öğrencilerin yanlarında bulundurmaları zorunludur. 

Gümrük görevlisi tarafından istenilen evrakların sunulamaması ya da belgelerde eksiklik/ yanlışlık olması durumunda, Kanada’ya giriş yapılamama riski bulunmaktadır. Kanada Öğrenci Vizesi dâhil yukarıda belirtilen evrakların tümünün beyanı halinde bile Kanada’ya giriş garantisi bulunmamaktadır. Ülkeye giriş çıkış yapan yabancılar için Göçmenlik ve Mülteci Koruma Kanunu (IRPA) ve ilgili yönetmelikler (IRPR) doğrultusunda değerlendirme yapılarak, sınır geçişleri düzenlenmektedir. 

Kanada sınır kapısından geçişte herhangi bir sorun olmadığı takdirde, sınır yetkilileri, öğrencinin geçiş iznini onaylayarak, okuma izni (study permit) hazırlamaktadır. Okuma izni belgesi üzerindeki bitiş tarihi aynı zamanda ülkeden ayrılma tarihi anlamına gelmektedir.

Kanada’da eğitim gören öğrencilerin, ülke dışına çıkabilmesi ve tekrar Kanada’ya giriş yapabilmesi için geçerli bir pasaport ve Kanada’da öğrenim gördüğüne dair geçerli olan Eğitim İzni (Study Permit) ve geçerli olan Kanada öğrenci vizesinin yanında bulunması gerekmektedir. 

Yabancı öğrencilerin seyahat sağlık masraflarını Kanada Devleti karşılamadığı için, Kanada’da okumak isteyen yabancı öğrencilerin sağlık sigortalarını kendilerinin satın alması gerekmektedir. Okulun bulunduğu eyalette tanınan seyahat sağlık sigortası hakkında detaylı bilgiyi eğitim kurumundan edinebilirsiniz.